Humanistisch Kindcentrum Amsterdam

[Tijdelijke naam, de defintieve naam wordt in september 2017 bekend gemaakt.]

Op maandag 4 september 2017 start het eerste Humanistisch Kindcentrum Amsterdam (werknaam). Het betreft een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou Kinderopvang. Onderdeel ervan is de eerste humanistische basisschool van Nederland. De school begint in schooljaar 2017/2018 klein met een reguliere kleutergroep en zal uitgroeien tot een compleet kindcentrum.

Tijdelijke locatie
Het Humanistisch Kindcentrum is in het schooljaar 2017/2018 tijdelijk gevestigd in het gebouw van SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat 10 (Rivierenbuurt).
In juli 2018 verhuist het kindcentrum naar een prachtig nieuw gebouw aan de Peelstraat 171 (naast De Mirandabad).

Samen uniek
Het kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar vanuit één pedagogische visie onder één dak. Het is de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van regulier, speciaal én speciaal basisonderwijs (afkomstig van SBO-Zuid St.Paulus en SBO-Zuid Meander) welkom zijn. Partou Kinderopvang vestigt zich in de nieuwbouw voor kinderopvang, VVE en naschoolse activiteiten.Door deze unieke samenwerking wordt het passend onderwijs aanzienlijk bevorderd.

Het motto is Samen uniek: “We zijn allemaal uniek en dat gaan we samen ontdekken. Zo laten we leerlingen tot bloei komen als de zelfstandige en betrokken wereldburgers van de toekomst.”

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe locatie. Meer informatie over het nieuwe kindcentrum volgt na de zomer 2017.

Inschrijven?
U kunt uw kind nu al inschrijven voor de reguliere kleutergroep op de tijdelijke locatie: Winterdijkstraat 10, 1079 GT Amsterdam. U kunt zich melden bij directeur Ine van Vuuren: i.vuuren@kolom-sbo-zuid.nl of 020-6466310.

Meer informatie?
www.humanistisch-kindcentrum
Directie van de scholen:
Ine van Vuuren, 020-6466310 en Kim van den Akker, 020-6731427.

Wat houdt humanisme in?
Zelf denken, samen leven
Zelf Verantwoordelijk voor eigen handelen
Denken Over waarden, grenzen, vrijheid
Samen Medeverantwoordelijkheid voor omgeving
Leven Kwaliteit van Leven

                                                                     -Humanistisch Verbond 2017- 

Omdat gewerkt wordt vanuit de humanistische grondslag zal ruim aandacht zijn voor samenleven volgens democratische waarden:  tolerantie, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Hierbij past een open blik op de wereld en een actieve houding in en buiten de school. Iedereen is welkom, gelovig of ongelovig en ongeacht afkomst. Als je maar mee wilt doen, naar elkaar luistert en elkaar waardeert.

Elk mens is gelijkwaardig; je bent als mens waardevol; wat je ook kunt of niet kunt; je hoeft niet perfect te zijn,  want dat is niemand. Je mag steeds opnieuw beginnen; je bent goed zoals je bent mét je gaven en beperkingen maar altijd gericht op zelfontplooiing. Niemand leeft voor zichzelf alleen.
'De mens is de maat der dingen’ (citaat filosoof Protagoras).  
Mensen zijn - zonder voorbehouden, last en ruggenspraak - van zichzelf.

     Humanistisch Kindcentrum Amsterdam
      [definitieve naam wordt snel bekend gemaakt]

     Winterdijkstraat 10
     1079 GT Amsterdam
      M.i.v. september 2018:
      Peelstraat 171 1079 RN Amsterdam
        als onderdeel van de humanistische Alles-in-1-school